Projekty Erazmus + dla szkół


Ankieta ma na celu zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych oraz rozwojowych Państwa placówki w zakresie projektów międzynarodowych.